SOLOPOS.COM - Makam Nabi Muhammad (google)

Solopos.com, SOLO — Ketika berziarah ke makan Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, umat Islam disunahkan membaca doa.

Melakukan ibadah haji atau umrah, kurang afdal jika tidak berziarah ke makam Rasulullah SAW yang terletak di kompleks Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, makam Rasulullah berada di Raudhah.

Promosi Semarak Bulan Pelanggan Candi Elektronik

Raudhah sendiri dipercaya sebagai tempat yang mulai dan istimewa. Selain makam, Raudhah menjadi tempat Rasulullah SAW beribadah, salat, menerima wahyu, dan juga berdakwah pada 1400 tahun yang lalu.

Nah, ketika mengunjungi atau berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, umat Islam disunahkan membaca doa sebagaimana tertuang dalam kitab Manasikul Hajji wa Umrah wa Adabuz Ziyaarah li Sayyidil Mursaliin Shallallaahu ‘Alaihi Wasallim karya KH Sholeh Darat.

Berikut ini lafal doa selengkapnya, yang Solopos.com kutip dari laman resmi Nahdlatul Ulama (NU online).

Doa Berziarah ke Makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi

Assalaamu’alaikum yaa Rasulallaah
Assalaamu’alaikum yaa Nabiyyallaah
Assalaamu’alaikum yaa Amiinallaah
Assalaamu’alaikum yaa Habiiballaah
Assalaamu’alaikum yaa Shafwatallaah
Assalaamu’alaikum yaa khaira khalqillaah
Assalamu’alaika ya wazîra Rasulillaah Sayyidanaa Aba Bakr
Assalamu’alaika ya khalifata Rasulillaah Sayyidanaa Umar

Yaa Rasulallaah

Saya menziarahimu karena kewajiban.
Saya mengakui dosa-dosa saya, ya Rasul.
Saya sadar selama saya hidup belum mampu menjalankan syariat dan belum mampu menjalankan perintah.

Kewajiban saya hanya minta ampun kepadamu, sebab ampunan Allah yang mahaagung tergantung sebagaimana ampunanmu kepadaku.

Yaa Rasulallaah

Engkau pernah berkata pada waktu turunnya ayat 64 Surat An-Nisa:

“Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha-Penerima Taubat dan Maha-Penyayang.”

Sesungguhnya saya telah berlaku dzalim terhadap diri saya sendiri, telah melakukan banyak kemaksiyatan. Oleh sebab itu, saya wajib minta maaf kepadamu atas semua dosa-dosaku dan dosa kedua orang tua saya.

Yaa Rasulallaah

Semoga engkau memberi syafa’at kepadaku. Semoga engkau berkenan untuk memintakan ampunan kepada Allah Yang Maha-Pengasih lagi Maha-Penyayang. Semoga engkau ya Rasullah, mengingatku ketika aku naza’ (dicabut nyawa), di alam kubur dan juga di alam mahsyar. Semoga engkau berkenan memberikan syafa’at kepadaku di tempat-tempat tersebut.

Yaa Rasulallaah

Jangan sampai permintaanku ini tidak ada hasilnya. Saya minta restu supaya dapat beristiqamah dalam menjalankan ketaatan hingga ajal menjemputku.

Yaa Rasulallaah Engkau adalah Nabi yang sangat saya andalkan. Engkau Nabi yang sangat saya nantikan. Karena engkau pernah bersabda:
“Barangsiapa yang menziarahi kuburku, wajib bagiku memberikan syafa’at kepadanya”.

Begitu pulalah saya telah menziarahimu. Hanya dengan niat menziarahimu karena ingin mendapatkan keridlaan dan syafa’atmu ya Rasulallaah.

Duhai Baginda Rasul Ingatlah saya kelak di alam kubur dan pada hari kiamat.

Begitu pula ingatlah Ibu dan Bapak saya ya Rasullah di hari kiamat. Sebab engkau pernah bersabda:

“Saya ingin memberitahukan sesuatu wahai umatku, bahwa kelak di hari kiamat telah aku sediakan kepada umatku, berupa pertolongan dan syafa’at yang datang belakangan setelahku”.

Maka dari itu, engkaulah yang saya jadikan tumpuan agar saya selamat di hari kiamat yang akan datang.

Aamîn aamiin yaa rabbal ‘aalamiin Asyhadu an-laa ilaha illaah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah Yaa Rasulallaah

Saya bersaksi seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan engkau Nabi Muhammad utusan Allah. Semoga Engkau berkenan menjadi saksi syahadatku ini. Engkau saksikan bahwa aku ini Islam dan beriman kepadamu. Semoga engkau juga berkenan untuk mengimankan saya hingga ajal datang menjemputku dan pada saat di alam kubur. Saat saya di jembatan shiratal mustaqim juga semoga saya selamat berkat ridlamu.

Aamiin aamiin yaa rabbal ‘aalamiin.

Demikian bunyi doa yang dibaca ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Update dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
youth writing contest
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Solopos Stories
Berita Lainnya